Begroting 2021

Programma's

P2 Verkeer en vervoer

P2 Verkeer en vervoer

Wat willen we bereiken ?

Een goede bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Wassenaar voor alle modaliteiten, met extra aandacht voor de zwakke verkeersdeelnemers (fietsers, voetgangers, mindervaliden, schoolgaande kinderen, etc.)

Wat gaan we daarvoor doen ?                                                                     

x € 1.000
Lasten € 3.876.536
Baten € -362.557
Saldo € 3.513.979
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07