Begroting 2021

Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Overzicht reserves

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2020-2024               per 31 december

2020

ringen 2021

ringen 2021

2021

ringen 2022

ringen 2022

2022

ringen 2023

ringen 2023

2023

ringen 2024

ringen 2024

2024

Algemene reserves

Algemene reserve (vrij besteedbaar)

45.069

0

-80

44.990

0

-30

44.960

0

0

44.960

0

0

44.960

Algemene reserve weerstandsvermogen

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

0

0

8.000

Totaal algemene reserves

53.069

0

-80

52.990

0

-30

52.960

0

0

52.960

0

0

52.960

Bestemmingreserves

BR volkshuisvesting en duurzaamh.

455

0

-27

428

0

0

428

0

0

428

0

0

428

BR kunstopdrachten

44

0

0

44

0

0

44

0

0

44

0

0

44

BR Groene buffer

143

0

0

143

0

0

143

0

0

143

0

0

143

BR uitvoering Sociaal domein

1.021

150

-549

622

0

-424

199

0

0

199

0

0

199

BR invest sport (beg 17)

253

0

0

253

0

0

253

0

0

253

0

0

253

BR invoering omgevingswet

280

0

-241

39

0

0

39

0

0

39

0

0

39

BR verkeersprojecten

203

0

0

203

0

0

203

0

0

203

0

0

203

BR egalisatie omgevingsvergunningen

704

0

0

704

0

0

704

0

0

704

0

0

704

BR grote projecten

1.081

0

-516

565

0

-115

450

0

0

450

0

0

450

BR incidentele armoedebestrijding

30

0

0

30

0

0

30

0

0

30

0

0

30

BR vergroten concurrentiekracht

60

0

-60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BR versterk bestuurs-en realisatiekracht

150

0

-150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BR Groencompensatie Amerikaans Ambassade

492

0

0

492

0

0

492

0

0

492

0

0

492

BR Transitievisies warmte

237

0

0

237

0

0

237

0

0

237

0

0

237

Totaal bestemmingreserves

5.153

150

-1.543

3.761

0

-539

3.222

0

0

3.222

0

0

3.222

Totaal reserves

58.223

150

-1.622

56.750

0

-569

56.182

0

0

56.182

0

0

56.182

* Deze reserves worden opgeheven bij de

 jaarrekening 2019

Overzicht voorzieningen

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

Vermeerde-

Verminde-

Begroting

2019-2023               per 31 december

2020

ringen 2021

ringen 2021

2021

ringen 2022

ringen 2022

2022

ringen 2023

ringen 2023

2023

ringen 2024

ringen 2024

2024

Voorzieningen verplichtingen, verliezen

Voorz. wachtgeld wethouders

17

19

0

36

19

0

55

19

0

74

19

0

93

Vz warme overdr. reg.overh.buitenonderh.

150

0

0

150

0

0

150

0

0

150

0

0

150

Totaal voorzieningen

voor verplichtingen, verliezen

166

19

0

185

19

0

204

19

0

223

19

0

242

Voorzieningen voor risico's

Totaal voorzieningen

voor risico's

166

19

0

185

19

0

204

19

0

223

19

0

242

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorz. vastgoed

557

998

-742

813

998

-793

1.018

998

-757

1.259

998

-1.502

755

Voorz. onderhoud wegen

2.721

860

-1.532

2.049

860

-1.307

1.602

860

-1.215

1.247

860

-1.010

1.097

Voorz. onderhoud bruggen

83

68

-37

114

68

-90

91

68

-58

100

68

-59

109

Voorz. onderhoud openbare verlichting

325

225

-116

434

225

-158

500

225

-184

541

225

-288

478

Voorz. onderh. verkeersregelinstallaties

963

0

-192

771

0

-125

646

110

-93

663

110

0

773

Voorz. onderhoud waterwegen

304

56

-110

250

56

-65

241

56

-155

142

56

-70

128

Voorz. onderhoud speeltoestellen

204

128

-145

187

128

-140

175

128

-165

138

128

-86

180

Voorz. onderh. en aanpass. gymnastieklok

271

56

0

327

56

0

383

56

0

439

56

0

495

Gevelfonds subsidie pandeigenaren

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

0

0

100

Totaal

onderhoudsegalisatievoorzieningen

5.528

2.391

-2.873

5.045

2.390

-2.679

4.757

2.500

-2.628

4.629

2.500

-3.014

4.115

Voorziening toek.verv.inv.heffing

Spaarvoorziening riolering

9.963

624

-1.043

9.544

637

-165

10.016

637

-616

10.037

637

-469

10.206

Egalisatievoorziening riolering

105

0

0

106

34

0

139

34

0

173

34

0

207

Egalisatievoorziening afval

174

0

-165

9

0

0

9

0

0

9

0

0

9

Totaal

voorziening toek.verv.inv.heffing

10.242

625

-1.209

9.658

671

-165

10.164

671

-616

10.219

671

-469

10.422

Totaal Voorzieningen

15.936

3.034

-4.082

14.888

3.080

-2.844

15.124

3.190

-3.244

15.071

3.190

-3.483

14.778

Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07