Begroting 2021

P2 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

Wat gaan we daarvoor doen ?

2.2 Parkeren

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Toename vraag oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s.

Toelichting

Uitbreiding aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s
Een trend die in 2021 doorzet is de toename van het aantal elektrische auto’s en de vraag naar meer elektrische oplaadpalen en een goede infrastructuur daarvan. Het huidige contract voor de plaatsing van elektrische oplaadpalen op aanvraag eindigt medio 2021. In samenspraak met regionale partners wordt een vervolg gegeven aan het ontwikkelen van nieuwe kaders voor de plaatsing van elektrische oplaadinfrastructuur. Hier wordt ingezet op een goede infrastructuur om in de groeiende vraag te voorzien. Op basis van dit nieuwe kader wordt in overleg met inwoners de plaatsing van elektrische oplaadpalen na het aflopen van het huidige contract medio 2021 voortgezet.

x € 1.000
Lasten € 251
Baten € -138
Saldo € 113
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07