Begroting 2021

P8 Wonen en bouwen

8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)

Wat gaan we daarvoor doen ?

8.2 Grondexploitatie (niet bedr terrein)

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Toelichting

Belangrijkste ontwikkelingen in 2021: Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing. Er zijn geen Grondexploitaties voorzien in 2021.
Grotere ontwikkelingen als de herontwikkeling van het ANWB-hoofdkantoor, h erontwikkeling Den Deijlschool locatie , Stompwijckstraat, Rijksstraatweg 601 en het Van Polanenpark 105 zullen in verschillende fasen van ontwikkeling zijn in 2021.
Andere locaties en accommodaties zullen integraal worden afgewogen. Voor de voorziene ontwikkellocaties wordt in beeld gebracht welk programma op die plekken wordt bedacht om zowel een financieel voordeel te halen uit het afstoten van accommodatie als een goede ontwikkeling die voorziet in huisvesting voor de doelgroepen zoals de woonvisie voorschrijft.

x € 1.000
Lasten € 8
Baten € 0
Saldo € 8
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07