Begroting 2021

P5 Sport, cultuur en recreatie

5.4 Musea

Wat gaan we daarvoor doen ?

5.4 Musea

Belangrijkste ontwikkelingen 2021

Belangrijkste resultaten 2021

Op dit taakveld zijn geen beleidsmatige ontwikkelingen van toepassing.

Faciliteren van het Brandweermuseum door het beschikbaar stellen van een jaarlijkse vergoeding voor collectiebeheer.

Toelichting

Het Brandweermuseum is gehuisvest in Raadhuis De Paauw. Raadhuis De Paauw is één van de gemeentelijke panden waar (her) ontwikkelingen spelen (zie ook 5.3).

x € 1.000
Lasten € 9
Baten € 0
Saldo € 9
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2020 14:30:28 met de export van 10/13/2020 14:21:07